Tag Archives: ấn tượng hà shop bán vải phủ khai trương

Bán vải phủ khai trương bông vải đỏ khánh thành số 1

Vải phủ khai trương

Vải phủ khai trương là gì? Khi một công trình hoàn tất, người ta thường tiến hành lễ cắt băng khánh thành. Ban đơn vị sự kiện này sẽ dùng một tấm vải đỏ chắn ngang quan nha trình. Sau đó có một đôi khách mời danh dự sẽ cùng với chủ nhân tiến hành […]